Velkommen til vår nye nettside

Vi har fått ny hjemmeside og informasjon om aktiviteter blir lagt inn fortløpende. Se vår facebookside https://www.facebook.com/Sortland-Frivilligsentral-370273743149562/

Kan du bidra - bli frivillig

Her kan du varsle Frivilligsentralen om du kan bidra som frivillig til handling/utlevering varer eller som TelefonVenn. Som frivillig er du forsikret og vi utbetaler kjøregodtgjørelse ved handling for de som ønsker. Når du har sendt inn info, tar vi kontakt så snart vi kan.

Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen til vanlig. På grunn av corrona-pandemien så er alle ordinære aktiviteter avlyst. Vi har nå satt inn 2 nye aktiviteter som Handling og TelefonVenn.

Et tilbud til personer med demens som får besøk av en frivillig aktivitetsvenn for å gjøre en aktivitet sammen.

Les mer

Månedlig Dametreff i Røde Kors lokaler

Les mer

Sortland Frivilligsentral deler hvert år ut Frivillighetsprisen som skal gå til en enkeltperson eller en forening/gruppe som på frivillig , idealistisk grunnlag har arbeidet aktivt i de senere år.

Les mer

Sortland Frivilligsentral arrangerer gruppeturer med reiseledere til varmere strøk 1-2 ganger pr. år.

Les mer

Hageselskap for beboere på LMT, Parken, Håløytunet og Sjøgata i samarbeid med Dagaktivitetstilbudet hvor det blir ulike tiltak med mange aktører.

Les mer

Hjelp til handling/henting av mat og medisiner for de som har behov for det

Les mer

I løpet av høsten blir det avviklet 4 internasjonale kafeer hvor en av disse blir på Lamarktunet sykehjem

Les mer

Siste tirsdag i november er det fast tradisjon med Julebord på Tirsdagstreffet

Les mer

Omlag 1 gng. pr. måned arrangerer vi sammen med Sortland Menighet og Sortland Røde Kors, Lørdagsgrøt i kirka.

Les mer

Åpen kafé på Lamarktunet hver lørdag i sesongen hvor lag og foreninger er vertskap.

Les mer

En gang i måneden i sesongen arranger vi sammen med Dagaktivitetstilbudet musikkkvelder med ulike tema for beboere med pårørende

Les mer

Småjobbsentral for ungdom i Sortland fra 16 - 25 år.

Les mer

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Sortland Frivilligsentral

Sortland Frivilligsentral er organisert som en ideell medlemsorganisasjon og ble stiftet 1.9.1991. Vi er en av de eldste sentralene i Norge og ble startet som et prosjekt sammen med 94 andre via Sosial- og Helsedepartementet. Vårt formål er å være en koordinator og en møteplass for frivilligheten i Sortland kommune. Vi skal være med å sette i gang nye tiltak og være et bindeledd mellom frivilligheten og det offentlige. Aktiviteter skal legges opp i tråd med lokale forutsetningenr og behov og bidra til utvikling av frivillig arbeid i kommunen.

Personvernerklæring

2020 © Sortland frivilligsentral