Velkommen til vår nye nettside

Vi har fått ny hjemmeside og informasjon om aktiviteter blir lagt inn fortløpende. Se vår facebookside https://www.facebook.com/Sortland-Frivilligsentral-370273743149562/

Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

Et tilbud til personer med demens som får besøk av en frivillig aktivitetsvenn for å gjøre en aktivitet sammen.

Les mer

Månedlig Dametreff i Røde Kors lokaler

Les mer

Datakurs for seniorer er et av aktivitetene under Maurtuva.

Les mer

Sortland Frivilligsentral deler hvert år ut Frivillighetsprisen som skal gå til en enkeltperson eller en forening/gruppe som på frivillig , idealistisk grunnlag har arbeidet aktivt i de senere år.

Les mer

Sortland Frivilligsentral arrangerer gruppeturer med reiseledere til varmere strøk 1-2 ganger pr. år.

Les mer

Hageselskap for beboere på LMT, Parken, Håløytunet og Sjøgata i samarbeid med Dagaktivitetstilbudet hvor det blir ulike tiltak med mange aktører.

Les mer

I løpet av høsten blir det avviklet 4 internasjonale kafeer hvor en av disse blir på Lamarktunet sykehjem

Les mer

Siste tirsdag i november er det fast tradisjon med Julebord på Tirsdagstreffet

Les mer

Omlag 1 gng. pr. måned arrangerer vi sammen med Sortland Menighet og Sortland Røde Kors, Lørdagsgrøt i kirka.

Les mer

Åpen kafé på Lamarktunet hver lørdag i sesongen hvor lag og foreninger er vertskap.

Les mer

En gang i måneden i sesongen arranger vi sammen med Dagaktivitetstilbudet musikkkvelder med ulike tema for beboere med pårørende

Les mer

En gang pr. måned arrangerer Sortland Frivilligsentral Te-dans på Dagskift i Kulturfabrikken.

Les mer

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Lør 27.04 10:30 Lørdagskafeen på Lamarktunet sykehjem Kafe Lamarktunet
Tir 30.04 Tirsdagstreffet Kafe Lamarktunet
Tir 30.04 18:00 Dametreff på tvers av landegrenser Røde kors lokaler
Lør 04.05 10:30 Lørdagskafeen på Lamarktunet sykehjem Kafe Lamarktunet
Lør 11.05 10:30 Lørdagskafeen på Lamarktunet sykehjem Kafe Lamarktunet

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Sortland Frivilligsentral

Sortland Frivilligsentral er organisert som en ideell medlemsorganisasjon og ble stiftet 1.9.1991. Vi er en av de eldste sentralene i Norge og ble startet som et prosjekt sammen med 94 andre via Sosial- og Helsedepartementet. Vårt formål er å være en koordinator og en møteplass for frivilligheten i Sortland kommune. Vi skal være med å sette i gang nye tiltak og være et bindeledd mellom frivilligheten og det offentlige. Aktiviteter skal legges opp i tråd med lokale forutsetningenr og behov og bidra til utvikling av frivillig arbeid i kommunen.

- uten tittel -

2019 © Sortland frivilligsentral