Velkommen til vår nettside

Her kan du se de ulike aktivitetene vi har og melde deg som frivillig. I sommer er det Småjobbsentralen, Hagedager ved Lamarktunet, utekonserter og Boccia som blir gjennomført. Vi har laget en fullstendig oversikt over lag og foreninger i Sortland som vil finnes i Foreningsportalen under. Kontoret er åpent for publikum mandag - fredag fra kl 10 - 14. For nærmere informasjon se vår facebookside https://www.facebook.com/Sortland-Frivilligsentral-370273743149562/

Vil du bidra?

Kryss av for de alternativene for frivillig arbeid som finnes under

Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen til vanlig. På grunn av korona-pandemien så er alle de fleste aktiviteter satt på vent til høsten. I sommer blir det Boccia i Sortlandsparken, Hagedager for beboere på Lamarktunet, utendørs konserter og Småjobbsentralen.

Et tilbud til personer med demens som får besøk av en frivillig aktivitetsvenn for å gjøre en aktivitet sammen.

Les mer

En gang pr. måned arrangerer Sortland Frivilligsentral allsang/konsert på Dagskift i Kulturfabrikken.

Les mer

Boccia i Frydenlundparken sommeren 2022 - har du lyst å være med som spilleleder eller kaffekoker?

Les mer

Høsten 2020 startes det opp med Dagravner i Sortland

Les mer

Månedlig Dametreff i Røde Kors lokaler

Les mer

Sortland Frivilligsentral deler hvert år ut Frivillighetsprisen som skal gå til en enkeltperson eller en forening/gruppe som på frivillig , idealistisk grunnlag har arbeidet aktivt i de senere år.

Les mer

Sortland Frivilligsentral arrangerer gruppeturer med reiseledere til varmere strøk 1-2 ganger pr. år.

Les mer

I løpet av høsten blir det avviklet 4 internasjonale kafeer hvor en av disse blir på Lamarktunet sykehjem

Les mer

Kirkekontoret, Røde Kors og Frivilligsentralen går sammen om Julemateska

Les mer

Omlag 1 gng. pr. måned arrangerer vi sammen med Sortland Menighet og Sortland Røde Kors, Lørdagsgrøt i kirka.

Les mer

Inntil videre er det kun beboerne i omsorgsboligene på Lamarktunet som kan delta

Les mer

En gang i måneden i sesongen arranger vi sammen med Dagaktivitetstilbudet musikkkvelder med ulike tema for beboere med pårørende

Les mer

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Sortland Frivilligsentral

Sortland Frivilligsentral er organisert som en ideell medlemsorganisasjon og ble stiftet 1.9.1991. Vi er en av de eldste sentralene i Norge og ble startet som et prosjekt sammen med 94 andre via Sosial- og Helsedepartementet. Vårt formål er å være en koordinator og en møteplass for frivilligheten i Sortland kommune. Vi skal være med å sette i gang nye tiltak og være et bindeledd mellom frivilligheten og det offentlige. Aktiviteter skal legges opp i tråd med lokale forutsetningenr og behov og bidra til utvikling av frivillig arbeid i kommunen.

Personvernerklæring

2022 © Sortland frivilligsentral