Aktivitetsvenner for personer med demens

Et tilbud til personer med demens som får besøk av en frivillig aktivitetsvenn for å gjøre en aktivitet sammen.

Aktivitetsvenner for personer med demens er et tiltak fra Nasjonalforeningen for folkehelsen som inneholder opplæring og oppfølging av frivillige i regi av lokale arbeidsgrupper. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med Sortland demensforening og Sortland kommune. Tilbudet er rettet mot avdelinger på sykehjem og mot enkeltpersoner. I Sortland har vi flest aktivitetsvenner på institusjoner, men jobber nå med å få tilbud også til hjemmeboende personer med demens. I 2017 fikk Aktivitetsvennene i Sortland Nasjonalforenings Demenspris i Nordland.

2022 © Sortland frivilligsentral